IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Proizvodi od kamena, Blande, Savudrija

 

Kad se mašta razigra od kamena možete napraviti gotovo sve: od dvorišnih, kamenih kućica za odlaganje alata (tzv. "kažuna"), do vrtnih stubića, roštilja, vrtnih ogradica za cvijeće, pojila za ptice, kapelica, poštanskih sandučića, fontana, kuhinjskih polica, radnih površina, ormarića..., pa čak i "okvira" za bračne krevete!

Maštajte sa nama!!!

Ručna obrada kamena, Blande, Savudrija, Istra